فردوسی در این سمفونی فکر می کند/ آخرین بحث های شاهین فرهت درباره جدیدترین اثرش >>

2009/12/7

وقتی وارد خانه شاهین فرهت می شوم، پاسخ برخی سوالاتم را پیدا می کنم. این ناهمگونی ظاهری میان عناوین سمفونی های شاهین فرهت (دماوند، تهران، امام علی (ع)، شهید، ابوعلی سینا و…) یک نکته مشترک قوی دارد و آن هویت ایرانی است که همبستگی و انسجام خاصی بین آثارش ایجاد کرده است. خانه ای در…