گفتگو با دکتر شاهین فرهت / برنامه شوکران (ویدئو)
2018/8/5
image
شوکران دوم همراه با اجراى اختصاصى پیانو توسط دکتر شاهین فرهت دومین قسمت برنامه شوکران دوشنبه شب با حضور دکتر شاهین فرهت موسیقی دان ٧١ ساله، پدر سمفونى ایرانى و دبیر جشنواره موسیقى فجر از شبکه چهار سیما پخش می شود. این برنامه با پیانونوازى دکتر فرهت آغاز خواهد شد و سپس وى درباره موسیقى پاپ در ایران و غرب، اصالت و ابتذال در موسیقى و رابطه هنرها با یکدیگر با پیام فضلى نژاد سردبیر برنامه گفتگو خواهد کرد.